Verkkopelaamisen yleistyttyä peliharrastajat alkoivat järjestäytyä internetissä klaani–nimisiin yhteisöihin. Yhteisöillä on omat identiteettinsä, markkinointinsa sekä organisaationsa johtajineen. Klaanien keskeinen kilpailu tai liittoutuminen on keskeinen osa klaanikulttuuria. Klaanien välienselvittely sekä rekrytointi tapahtuu videopelien maailmassa. On yleistä että klaanit yrittävät rekrytoida pelin parhaat pelaajat.photodune-2112614-video-gamKlaanit on nyttemmin nostettu itsestäänselvyydeksi verkkopelaamisessa ja etenkin elektronisessa urheilussa. Viralliset turnaukset ovatkin loistava paikka kohdata muita klaanilaisia ja kilpailla toisten klaanien jäsenten kanssa. Elektronisen urheilun suosion kasvun myötä klaaneille on muodostunut oma fanipohjansa. Klaanissa kilpapelaamista voidaan luonnehtia puoliammattilaispelaamiseksi.Klaanien ydinfunktiona on kuitenkin tarjota sosiaalinen verkosto sekä tila missä videopeleistä puhumista ei katsota nenänvartta pitkin. Oman klaanin jäsenien puoleen voi myös kääntyä saadakseen apua peliä pelatessa ja kaikenlainen yhteistyö onkin vahvasti osana klaani–kulttuuria. Vaikka klaanit muodostetaan verkkopelien ympärille joita pelaavat toisilleen usein tuntemattomat ihmiset, klaanien muodostumista on huomattu ohjaavan pelaajan oma sosiaalinen piiri. Klaaniin liitytään usein pelaajan oikeasti tunteman henkilön välityksellä ja näin ollen klaaneille muodostuvat usein melko tarkat maantieteelliset rajat.Klaani–kulttuurilla on vaikutuksensa myös pelisuunnitteluun, sillä toisin kuin muuhun viihdekulttuuriin, videopelaamiseen on vahvasti kytkeytynyt fanien ja pelistudioiden välinen yhteistyö. Pelaajayhteisön luoman sisällön lisääminen videopeliin on varsin yleistä ja yleistyy edelleen IT–taitojen yleistymisen myötä.